http://The Colorfield Performance CH 2018 U bevindt zich onder: projecten Direct aanmelden Algemene informatie: The Colorfield Performance CH 2018 In het kader van het gegeven dat Leeuwarden in 2018 tot Culturele Hoofdstad van Europa is benoemd, heeft Dirk Hakze het initiatief genomen om een nieuwe editie in de reeks van The Colorfield Performance te ontwikkelen. Voorgeschiedenis The Colorfield Performance is de verzamelnaam voor de grote Land- Art projecten, waarin Dirk Hakze samenwerkt met andere kunstenaars. Het idee hierachter is dat vanuit een gemeenschappelijk concept individuele bijdragen samenvloeien tot één grote kleurrijke eenheid. Daardoor is het mogelijk grote kunstwerken te creëren, die een krachtige markering in het landschap vormen. In 1992 werd dit concept voor de eerste keer uitgevoerd tijdens het Oerol- Festival op Terschelling. Toen werden 144 panelen beschilderd die zich als een lint door de duinen slingerden. In het jaar 2000 werd op Schiermonnikoog  een soortgelijk project in een veel grotere dimensie uitgevoerd. Op het strand werden 1000 panelen in de vorm van een lelieblad opgesteld. Samen met de kunstenaar Theo Cazjmir werden gedurende vier maanden 550 panelen beschilderd. De bijzonderheid bij dit project was dat twee kunstenaars tegelijkertijd aan hetzelfde paneel werkten. Nieuwe opzet van The Colorfield Performance CH 2018 Het idee voor deze nieuwe editie van The Colorfield Performance CH 2018 is om in het jaar 2018 een Gesamtkunstwerk te maken met 1919 kunstenaars . Dit sluit wonderwel aan bij het centrale thema “Mienskip” van Culturele Hoofdstad 2018. Dit kunstwerk heeft de omvang van een Land-Art project. In een open landschap worden 2018 panelen opgesteld in de vorm van een driehoek met zijden van 233 meter.  Het getal 233 is afkomstig uit de reeks van Fibonacci, die verbonden is met de maatverhouding van de Gulden Snede. Er is gekozen voor een driehoek omdat deze meetkundige vorm zich autonoom verhoudt t.o.v. het verkavelde Friese landschap. Deze driehoek is voor Dirk Hakze ook verbonden met de beginselen van Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap, die aan de basis liggen van onze huidige democratie. Foto: Aan het werk op het strand van Noordwijk in 2013 Mienskip In 2018 is Leeuwarden aangewezen als Culturele Hoofdstad van Europa. Het centrale thema is “Mienskip”, hetgeen te vertalen is als saamhorige gemeenschap. Binnen de gedachte van The Colorfield Performance CH 2018 is een samenwerkingsverband van zoveel individualisten ook als “Mienskip’ te beschouwen. Naast Leeuwarden kunnen ook  andere gemeenten in de provincie met projecten aan de “ Mienskip” gedachte worden gekoppeld.  The Colorfield Performance is zo’n project en wordt voor het opstarten  hiervan ondersteund door de gemeente De Fryske Marren en door de provincie Friesland. Organisatie The Colorfield Performance CH 2018 wordt georganiseerd door Dirk Hakze Kunstwerken uit Sneek.  Dirk Hakze wordt daarbij bijgestaan door vrijwilligers, zoals: Frans Hulsebosch en Paul Fortuin Laatstgenoemden hebben onlangs hun actieve beroepsleven beëindigd en zien het project als een nieuwe en spannende uitdaging. Dirk Hakze heeft na de academie een opleiding Kunstmanagement gedaan aan de Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten en is daarna onmiddellijk doorgegaan in de beroepspraktijk van beeldend kunstenaar, performer en organisator van projecten en evenementen bij verschillende organisaties,zoals o.a. het Oerol festival.   Foto:Het kanon van Sloten Onderzoek In de aanloop naar de opstart van het project heeft er een grondig onderzoek plaats gevonden naar de best mogelijke locatie.  Deze ligt in de gemeente “De Fryske Marren” aan de ringweg van de stad Sloten. De meest geschikte plek moest aan verschillende criteria voldoen, zoals: bereikbaarheid, zichtbaarheid, parkeergelegenheid, voldoende overnachtingsmogelijkheden en economische spinoff in de directe omgeving. Daarnaast is er gekeken op welke wijze de bewoners direct of indirect in de totstandkoming van het project kunnen worden betrokken. Dit houdt o.a. in  dat er direct contact is gemaakt met bijvoorbeeld: grondeigenaren, wijkteams, middenstand (waaronder horeca), campings, B&B’s, gemeenten, bewonersverenigingen en bewoners. Voor het welslagen van The Colorfield Performance CH 2018 is het van het grootste belang dat de bewoners die, in de onmiddellijke omgeving wonen zich kunnen identificeren met  het project. Bewoners van Sloten Om naast ontmoetingen en voorlichtingsbijeenkomsten het identificatieproces op gang te brengen worden mensen aangemoedigd om zich te abonneren op de nieuwsbrief. Verder worden zij aangemoedigd er over na te denken om bijvoorbeeld mee te werken als vrijwilliger. Een andere mogelijkheid is om tijdens het project in 2018 één of meerdere