SIGNALEMENT; JELEK ; SIGNS signalen van tijd, mens, weer, natuur,geluid, kleur,emotie- SIGN OF THE TIME, EMOTION, NATURE, HUMAN,COLOUR, VOICE,WEATHER az ido, ember,idojaras, termeszet,hang, szin,erzelem jelei de ruimte in- THE SPACE IN- universum- SPACE- reflectie,- REFLEX lichten - LIGHT- kleuren - COLOURS klanken - VOICE woord in beeld - WORDS PICTURE beeld in woord- PICTURES WORD verhaal zonder woorden, woorden zonder verhaal- STORY WITHOUT WORDS,WORDS WITHOUT STORYS metafysica METAPHYSICS droom; andere wereld andere dimensie DREAM; ANOTHER WORLD, ANOTHER DIMENSION sfeer - SPHERE- eeuwigheid, bestaan- EXISTENCE,ETERNITY muziek, mysterie, mystiek, mysticisme MUSIC,MYSTERY,MYSTIC,MYSTICISME

  

 

  •  

  •  

  •